Burs Almak İstiyorum

PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURU FORMU

A)GENEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı(Zorunlu)
TC Vatandaşlık Numarası(Zorunlu)
Doğum Tarihi(Zorunlu)
Doğum Yeri(Zorunlu)
Ev/Yurt Telefonu
Cep Telefonu(Zorunlu)
Öğrenim Gördüğü Yerdeki Oturduğu Adres(Zorunlu)

B)ÜNİVERSİTE / YÜKSEKOKUL

Üniversite Adı Adı(Zorunlu)
Fakülte(Zorunlu)
Bölüm(Zorunlu)
Yerleşme Derecesi
Okuyacağı Sınıf
Kayıt Yılı
Not Ortalaması (4 üzerinden)

C)KİŞİSEL VE AİLEVİ BİLGİLER

Anne Sağ mı?(Zorunlu)
Baba Sağ mı?(Zorunlu)
Anne Mesleği(Zorunlu)
Baba Mesleği(Zorunlu)
Aile Nüfusu (Birlikte yaşadığınız yakınlarınız dahil)(Zorunlu)
Toplam Kardeş Sayısı(Zorunlu)
Okuyan Kardeş Sayısı(Zorunlu)
Ailenin Sürekli Adresi(Zorunlu)
Ailenizin evi kira ise, aylık kira miktarı
Ailenizin aylık geliri(Zorunlu)
PSA Vakfı dışında burs aldığınız kurum var mı(Kredi Y.K. dahil)? Varsa hangileri ve miktarı?
Okuduğunuz yerde kalacak yer için ödediğiniz aylık miktar
Herhangi bir işte çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız ayrıntıları belirtiniz.
Referans

Ç)EK BİLGİLER

Bildiğiniz Yabancı Diller ve Seviyeleri
Bilgisayar Bilginiz
Özel Yetenek ve İlgi Alanlarınız (Müzik, resim, tiyatro, tasarım vs.)
Üye Olduğunuz Demokratik Kitle Örgütleri ( Varsa)
Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular ( Başvuru dilekçesi içeriğinde)