Düşünsel Bakışımız

Toplumsal-Düşünsel Bakışımız

Varlığın temeline insanı alan Alevi öğretisi, Pir, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin sonsuz insan sevgisiyle tüm insanlığı kucaklayan ve tüm inançlara saygı duyan bir düşün-inanç sistemidir. Alevi inancı, sevgi, eşitlik, paylaşım ve hoşgörü gibi evrensel erdem ve ilkeleri, Anadolu topraklarında yüzyıllar boyunca yaşatmış ama buna karşılık büyük acılar ve saldırılar yaşamıştır. Anadolu Alevileri, XIII. yüzyılda Anadolu topraklarında Hacı Bektaş Veli önderliğinde Horasan erenleriyle temellenen insanlık okulunu yaşamak ve yaşatmak istemektedir.

Aleviler; Anadolu toplumunun, erenlerin muhabbetine, erenlerin düşüncesine, erenlerin bakışına ve duruşuna, her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Kurumumuz, büyük düşünce ummanı, zeka doruğu, sevgi deryası ve insan tasarımının zirvesi Hacı Bektaş Veli’nin Sulucakaraöyük’te başlattığı idealin ve aydınlığın, Anadolu’nun gerçek sesi ve kimliği olduğuna inanmaktadır.

Bu bağlamda faaliyet ve çalışmalarımızda bize yön veren düşüncelerimizi şu başlıklarda özetliyoruz:

 1. İnanç, bireysel bir haktır ve hiçbir şekilde yok sayılamaz.
 2. Kişilerin ve toplulukların inançsal hakları ancak ve ancak kendilerinin tanımladığı biçim ve içerikte olabilir.
 3. Başka kişi ya da topluluklar dışarıdan inanç tanımlaması yapamaz. Kendi tanımlarını dayatamaz.
 4. Devletin dini, inancı veya mezhebi olamaz.
 5. Devlet tüzel bir kavramdır. Devlet adamı laik olmak zorundadır.
 6. Devletin islamiliği yada dindarlığı diye bir şey söz konusu değildir.
 7. Devlet; adalet sağlamalı, barışa katkı yapmalı, vatandaşına kaliteli eğitim, sağlık ve güvenlik hizmeti vermeli ve doğayı korumalıdır.
 8. Devlet hiçbir özel kişiye ya da topluluğa ayrıcalıklı hizmet edemez.
 9. Devlet tüm vatandaşlarındır. Herkes devlete eşit mesafededir
 10. Hükümetler, devleti bu genel ilkelere göre yönetmek zorundadır.
 11. Din topluma aittir. Devlet ise tüm yapıların üstünde başka bir gerçektir.