Hakkımızda

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Nasıl Kuruldu?

1995 yıllarında PSAKD yönetimi tarafından bir vakfa ihtiyaç olduğu saptanarak böylesi bir çalışmanın alt yapısını oluşturmak amacıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin şubeleri olan İstanbul, Mersin, Adana, İzmir, Ankara illerinde bölge toplantıları düzenlendi. Bu toplantıların sonucu Sivas'ta Yitirdiğimiz şehit aileleri, derneğimiz şube örgütleri vakıf çalışmalarının gerekliliğini işaret ederek kuruluş çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Dergisi'nin 16. Sayısında Pir Sultan dostlarına duyuruldu. PSAKD'nin 9-10 Mart 1996 yılında yapılan IV. Olağan Genel Kurultayında Vakıfla ilgili çalışmalar programlanarak vakfın kurulması oybirliğiyle kabul edildi.

Vakıf senediyle ilgili olarak 06.03.1997'de Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde tescil davası açıldı ve tescil kararı 13.01.2000'de onaylanarak yürürlüğe girdi ve vakfımızın kuruluşu yasallaşmış oldu. Vakfın geçici yönetimi, 31 Ocak 2000 tarih ve 1. nolu kararıyla vakfın kongresinin 4 Mart 2000 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı. Vakıf Senedinin 9. Maddesine göre PSAKD vakfımızın kurucu üyesidir. Bu itibarla yönetimde iki kişiyle temsil edilir.

Sonuç olarak Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin iradesiyle kurulan bir vakıftır.