Makaleler


ALEVİ ARAŞTIRMACILARI İÇİN ALAN ARAŞTIRMA SORULARITürklerde Ehl-i Beyt SevgisiAlevi Edebiyatında NusayriHünkarın Çağıİslamda Toprak YönetimiOsmanlının Merkezi Bektaşiliğinden Merkezi DergahçılığaOğuzların 10. Yüzyıldaki Bazı Dinsel Tasavvurların ÜzerineIşığın Secdesi SâmahAleviler’de ve Sünniler’de Benzer Semboller ve Söylemler İki Anadolu Köyünde Örnek Olay ÇalışmasıAlevilerin Tarihe Bakışı DeğişmeliAleviliğin İçeriden AsimilasyonuAbdallar MakaleÂşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın ÂşıklarıBengü İlBir Göstergebilim Çözümlemesi; Hz.Ali’nin Şehadeti İllüstrasyonuCanimen Halayı İle Leylim Türküsünün KarşılaştırılmasıGüney Azerbaycan ve İran Türk Kızılbaşlarının (Alevilerinin) Yazılı Metinleri ve Kelâm (Nefes) EdebiyatıHalka Doğru Dergisinin GüncelliğiKırsal Alandan Kentlere Göç ve Alevilerin Kimlik SorunuMuharrem Orucu 2Oğuz Türkmen Toplumunun “Tarihi”Osmanlı Yenileşmesinde Çeviri ve Çevirmenler (19. yy.)Özdeşleşme, İçe Bakış ve Halk AnlatılarıRüyaya Yatma ZiyaretleriSıdkî Baba’nın Bir Nefesinin Açtığı ÇığırToplumsal Bellek ve Geleneksel Eylem Bağlamında Bir Sözel Tarih Metninin DeğerlendirilmesiTürk Halk Şiirinde Şair Tipleri ÜzerineTürkiye’nin Alevi SorunuTürkmen BaşıbozukluğuVeysel’i Anlamak İçinİnsanlık Bugüne Nasıl GeldiHünkar Hacı Bektaş VeliGüneşin Işıklarını Avuçlayan Çocuk Âşık VeyselGarip Kitap (“Akan Sular Gibi” Romanının 13. yy.'daki Türkmen Ayaklanmalarıyla İlgili Bölümüdür.)Erenler KatarıEhl-i Beyt ve TürklerDil – İnsan Cem Nedir?Bir Aktarım ve Geçiş Mekanı Olarak Çeltek Baba ZiyaretiAy Kadın İyileştirme ZiyaretiAraştırmacılarını Bekleyen Bakir Bir Yöre EmlekAntakya’daki Şeyh Yusuf Hekim Ziyareti ve Toplumsal Aidiyet Bağlarını Güçlendirmeye KatkısıAnadolu Aleviliği’nde Ocak Sistemi ve Dedelik KurumuAlevilik Üzerine Soru ve Cevaplar Aleviler Önce Hak Diyor - MilliyetAlevi ve Bektaşi Kültüründe Âşıklar ve NefeslerAlevi Ocakları Aşiretleri Ağında Bir İyileştirme Merkezi Olarak Düzgün Baba Ziyareti Muharrem (Âşûrâ) Tarihteki AnlamıCem Evlerinin Toplumsal İşleviAlevilere Hakaret Etmenin BilimselcesiAmasya Yöresi Alevi OcaklarıAlevi Belgeleri Işığında Bektaşilik, Safevilik ve Vefailik ÜzerineAbdal Musa Velâyetnamesi İncelemesiAzerbaycan ve İran Türk KızılbaşlarınınHayri Dede’yle SöyleşiAleviCem İbadeti ve RitüelleriAhmet Yesevi Ve Yesevilikİnsanlık Bugüne Nasıl GeldiSinemilliler: Bir Alevi Abdal Musa Velâyetnamesi İncelemesi Ocağı ve AşiretiAlevilik Hakkındaki 19. Yüzyıl Misyoner Kayıtlarına Eleştirel Bir Bakış ve AliŞah İsmail-i Safevi Hakkında Ulaşılan KaynaklarKültür Endüstrisi ve TüketimŞah İsmail HatayiŞah İsmail Hatayi ile İlgi Önemli Bir Eser: Don Juan Of PersiaŞah İsmail’in Mahlası “Hatayi”Kaygusuz Abdâl’ın Menâkibnâmesine ve Şiirlerine Göre İnsanın Manevî EğitimiHaci Bektaş-I Velî Türbesi’nde Bulunan Semboller ve AnlamlarıKurban BayramıDevriye KuramıSöylesem Teysiri Yok Sussam Gönlüm Razı OlmuyorZülfekar‘a Ve Zülfüyar‘e DokunmakYol Kardeşliği – Musahiplik ÜzerineSeyyid Garip Musa Ocağına Ait Hilafetname ve İcazetname BelgeleriSeyyid Garip Musa (Hz.) İsminin Anlamı Üzerine Bir ÇalışmaCemlerde Deyişlerin Yeriİki Vilayet, İki Vali, Bir YolSemahlarKadıncık Ana Üzerine TefekkürAmasya - Gümüşhacıköy - Sarayözü Köyü - Ali Pir Civan Ocaklılarının Cem SemahlarıKentlileşen Aleviliğin Kültürel Kimlik ArayışıOsmanlı'da Vergi SistemiOsmanlı'da Siyasi AkımlarOsmanli’da Fikir AkımlarıII Nizam Bozkurt’un Turnalar Değişinde Alevi Bektaşi Kutsal Ziyaret Yerleri ve Turna FigürüAnadolu Aleviliğinin Ortodoks İslam ve Şia ile İlişki ÇelişkileriYunus Emre Üzerine Bir Ders DenemesiÖzlü Sözleri Doğru Anlama, Yorumlama, Yazılı Veya Sözlü Açıklama; Geniş Bir Düşünme Açısı Kazandırma, Farkındalık OluşturmaÇelebi Cemaleddin ile Veliyyeddîn Efendilerin Kurtuluş Savaşı Ve Mustafa Kemal Hakkında Anadolu Alevîlerine Yayınladığı Beyannâmeler - Beyannâmelerin Orijinal MetinleriDeğiştikDört Kapı Kırk MakamSırdaş Ali - Ali Topoğlu'nun ŞiirleriKaygusuz AbdalAsım Bezirci'nin Kaleminden Pir Sultan AbdalKul HimmetŞah İsmail Safevi TarihiÇorum - Dodurga - Mehmet Dede Tekke Köyünde Yerleşik Mehmet Dede Ocaklılarının Cem SemahlarıAbdallar